MUZEUL NAȚIONAL AL  LITERATURII ROMÂNE IAŞI

 

Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului desfăşurat în data de 20.02.2018 pentru posturile vacante de muzeograf II, cu studii superioare ( 2 posturi )

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj

final obţinut la proba scrisă

Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 CANĂ DORA –ALEXANDRA 80,5 ADMIS
2 CREANGĂ ANDREEA-MIHAELA 8,75 RESPINS
3 DINCĂ FLORENTINA Neprezentată  
4 LEȘU GEORGIANA-IULIANA 85,33 ADMIS
5 TURTĂ DRAGOȘ 27,25 RESPINS
6 ȚABREA NICOLETA-DANA 44,42 RESPINS

 

                Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba de interviu).

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 21.02.2018 la ora  15,30.

                Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  22.02.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                Interviul se va susține în data de 23.02.2018, la ora 12, la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române Iași din mun. Iași, str. V. Pogor, nr.4.

                La interviu  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

 

Comisia de examinare :

  1. Melinte Daniela-Oana                                                                                                                             -Preşedinte ;
  2. Lăzărescu Florin                                                                                                                           –Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana                                                                                                –Membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                                                                                               –Secretar.