Nr. 522/07.02.2020

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică rezultatele finale ale probei scrise:

 

Nume și prenume candidat Rezultat final al examenului

Agrigoroaiei Lăcrămioara

ADMIS

Leonte Diana-Lona

ADMIS

Panțiru Beatrice-Iuliana

ADMIS

 

Conform art. 45^2 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată): „Încadrarea ca urmare a promovării examenului se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea”.

Afișat astăzi, 07.02.2020, ora 14.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

Secretar comisie,

Cristian Maria