Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a

examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut,

pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare,

studii superioare, grad I, organizat în data de 20.06.2019

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Teodorovici Olivia-Adela 100 ADMIS

Rezultatele au fost afisate astăzi 21.06.2019, ora 12.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Marcel Buzea                           – Președinte
  2. Corina Mocanu-Irimiță           – Membru;
  3. Corneliu Grigoriu                     – Membru;
  4. Maria Cristian                            – Secretar.