Nr. 37/07.01.2020

        Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muzeograf, grad II

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat proba scrisă
Dabija Nicoleta 79,42 ADMIS
Ifrim Maricica 72,17 ADMIS
Sterpu Bogdan-Constantin 69,87 ADMIS
Sava Camelia-Violeta 61,17 ADMIS
Masloschi Ionela-Carmen 52,33 ADMIS
Marin Anton-Adrian 45,42 RESPINS
Teodorescu Mihaela-Valentina 39,33 RESPINS
Aelenei Oana-Roxana 31,33 RESPINS
Moldovanu Diana 12,58 RESPINS
Andries-Antoane Delia 0 RESPINS
Corban Antonela ABSENT RESPINS
Kuchta Anca-Mihaela ABSENT RESPINS
Rotaru Alexandrina-Elena ABSENT RESPINS
Zaharia Simona ABSENT RESPINS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 07.01.2020, ora 16,00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 10.01.2020, începând cu ora 10.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

Comisia de examinare:

  1. Melinte Oana Daniela                     – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana                  –  Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana       – Membru;
  4. Stefan Daniela                                   – Secretar