Nr. 928/05.03.2020

Situația rezultatelor finale obținute la proba practică a

examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de execuție muncitor calificat (zidar-zugrav), grad I, cu studii medii, din data 03.03.2020

 

Nume și prenume candidat Punctaj final probă practică Rezultat final al examenului
Hohaci Radu 91,66 ADMIS

 Rezultatele au fost afisate astăzi 05.03.2020, ora 14.00.

Numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte din cele 100 de puncte ale baremului sunt consideraţi admişi la examen.

Eventualele contestații la proba practică a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție zidar-zugrav), grad I, cu studii medii, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

 

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel      – Președinte
  2. Artene Vasile – Membru
  3. Apetroaie Adrian-Liviu – Membru
  4. Cristian Maria     – Secretar