PROCES VERBAL nr. 668/21.02.2020

    Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 16/12.02.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Lăzărescu Florin                 – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Melinte Oana     – Membru
  4. Cristian Maria     – Secretar

s-a întrunit azi, 21.02.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală de execuție fotograf, studii superioare, grad I, examen organizat de către Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 27.02.2020.

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de execuție fotograf, studii superioare, grad I, s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
Nume și prenume candidat Nota de fundamentare Copii evaluări din ultimii 3 ani Cerere de înscriere la examen Adeverință de salariat Status dosar
1 Grigoriu Corneliu

DA

DA

DA DA

ADMIS

 

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală de execuție fotograf, studii superioare, grad I, poate fi contestat până la data de 25.02.2020, ora 14:00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat proces verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 24.02.2020, ora 14:00, la sediul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Lăzărescu Florin   – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Melinte Oana – Membru
  4. Cristian Maria   – Secretar