PROCES  VERBAL NR. 6049

Încheiat astăzi 27.12.2017  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 208/08.12.2017 a Directorului Muzeului Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Melinte Daniela-Oana                                                                 -preşedinte;
  2. Tacu Andrea                                                                                     -membru;
  3. Agrigoroaie Lăcrămioara                                                            -membru;
  4. Țîmpu Rosana                                                                                 -secretar,

s-a întrunit astăzi 27.12.2017 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea  analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 16.02.2018, pentru postul vacant de supraveghetor muzeu, la muzeul  ,,C. Negruzzi” din sat Hermeziu, com. Trifești, jud. Iași.

La concurs s-au înscris doi candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Observaţii
1 ONICIUC  COSTEL ADMIS
2 VLAD ANDREEA ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecţie a dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 16.02.2018,  pentru postul vacant de supraveghetor muzeu, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la data afișării.

Afişat azi, în  data de 27.12.2017, la ora 16.

Detaliile referitoare la verificările efectuate  se  regăsesc în anexa detaliată la prezentul proces-verbal.

 

Comisia de examinare:

1.Melinte Daniela-Oana                                             -preşedinte;

2.Tacu Andrea                                                                 -membru;

3.Agrigoroaie Lăcrămioara                                       -membru;

4.Țîmpu Rosana                                                            -secretar.