PROCES VERBAL nr. 4310/27.09.2018

   Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 88/14.09.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

    1. Buzea Marcel                                    – președinte,

    2. Artene Vasile                                    – membru,

    3. Semenov Dan                                    – membru,

    4. Pruteanu Elena                                  – secretar,

s-a întrunit azi 27.09.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 24.10.2018, pentru ocuparea unui post  vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor.

            La concurs s-au înscris un număr de 1 (unu) candidat.

            Membrii comisie de examinare au procedat la  verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Număr dosar concurs Situația dosarului
3 4284/26.09.2018 ADMIS

             Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 23.10.2018, pentru ocuparea unui post  vacant de îngrijitor cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor interioare și exterioare ale muzeelor, poate fi contestat în până la data de 28.09.2018, ora 16.

            Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

            Afișat azi 27.09.2018, ora 16.

            Detaliile referitoare la verificările efectuate se regăsesc în anexa detaliată la prezentul proces verbal.    

            Drept pentru care s-a încheiat proces verbal.

            Comisia de examinare:

    1. Buzea Marcel                                    – președinte,

    2. Artene Vasile                                    – membru,

    3. Semenov Dan                                    – membru,

4. Pruteanu Elena                                  – secretar.