PROCES VERBAL nr. 5178/17.12.2019

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 98/28.11.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Buzea Marcel                      – Președinte
  2. Teodorovici Olivia-Adela  – Membru;
  3. Aron Alina-Virginia           – Membru;
  4. Cristian Maria                     – Secretar.

s-a întrunit în data de 17.12.2019 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier IT, grad II, studii superioare,  în data de 09.01.2020.

La concurs nu s-a înscris nici un candidat.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel                     – Președinte
  2. Teodorovici Olivia-Adela  –  Membru;
  3. Aron Alina-Virginia           – Membru;
  4. Cristian Maria                   – Secretar