PROCES VERBAL nr. 3513/13.08.2018

   Încheiat azi 13.08.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași

   Comisia de examinare numită prin Decizia nr.75/10.08.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Terente Laura – președinte,
  2. Panțiru Beatrice                             – membru,
  3. Leșu Georgiana                             – membru,
  4. Pruteanu Elena                              – secretar,

s-a întrunit azi 13.08.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 22.08.2018 pentru postul vacant de supraveghetor muzeu la muzeul „Vasile Alecsandri” din localitatea Mircești, județil Iași.

            La concurs s-a înscris un singur candidat.

            Membrii comisie de examinare au procedat la  verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar situația verificărilor efectuate se regăsește în următorul tabel:

Nr.Crt.Număr dosarSituația dosaruluiObservații
1.3443/08.08.2018ADMIS

             Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 22.08.2018, pentru postul vacant de supraveghetor muzeu, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la data afișării.

            Afișat azi 13.08.2018, ora 11.

            Detaliile referitoare la verificările efectuate se regăsesc în Anexa nr.1 la prezentul proces verbal,  detaliată.    

            Comisia de examinare:

  1. Terente Laura                                – președinte,
  2. Panțiru Beatrice                             – membru,
  3. Leșu Georgiana                             – membru,
  4. Pruteanu Elena                              – secretar,