PROCES  VERBAL NR. 413

Încheiat astăzi 07.02.2018  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr.212/28.12.2017 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Pruteanu Elena                                                                                   -preşedinte;
  2. Semenov Dan                                                            -membru;
  3. Popa Daniela-Cătălina                                                                        -membru;
  4. Ţîmpu Rosana -secretar,

s-a întrunit astăzi 07.02.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 14.05.2018, pentru postul  vacant de referent IA, cu studii medii, cu probleme financiar-contabile.

La concurs s-au înscris un număr de 16 (șaisprezece) candidaţi.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Observații
1 AXINTE ADRIANA ADMIS
2 BABA CONSTANTIN ADMIS
3 BARBU CRISTINEL ADMIS
4 BĂRBOSU  MIHAI ADMIS Candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării probei scrise a concursului.
5 BERLEA MIHAELA ADMIS
6 BORDIANU CARMEN-DANIELA ADMIS
7 CREȚU CĂTĂLINA ADMIS
8 MUNTEANU  FLORICA ADMIS
9 OCHIANĂ LILIANA ADMIS
10 PAPUC MARIANA ADMIS
11 PINTILIE LILIANA ADMIS
12 RĂUCESCU DANIELA-LĂCRĂMIOARA ADMIS
13 ROȘU PARASCHIVA-MIHAELA RESPINS Candidata nu face dovada îndeplinirii condițiilor solicitate pentru vechimea în muncă.
14 TĂBUȘCĂ BEATRICE-ANDA ADMIS
15 TĂTĂRĂȘANU CRISTINA-ANCA ADMIS
16 TONIGARIU DENISA-ELENA ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 14.05.2018,  pentru postul vacant de referent IA, cu studii medii, cu probleme financiar-contabile, poate fi contestat până în data de 08.02.2018, ora 16.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Afişat azi, în  data de 07.02.2018, la ora  16.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

 

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena                                                                                   -preşedinte;
  2. Semenov Dan                                                            -membru;
  3. Popa Daniela-Cătălina                                                                        -membru;

Ţîmpu Rosana