PROCES  VERBAL NR. 2955 (se poate consulta aici: proces verbal selectie dosare economist II)

Încheiat astăzi 14.07.2017  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 133/14.07.2017 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Pruteanu Elena                                                                                    -preşedinte;
  2. Popa Cătălina                                                                                        -membru;
  3. Lăzărescu Florin                                                                                   -membru;
  4. Ţîmpu Rosana -secretar,

s-a întrunit astăzi 14.07.2017 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi în data de 07.08.2017, pentru postul  vacant de economist II.

La concurs s-au înscris un număr de 5 (cinci) candidaţi.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Motiv de respingere a dosarului
1 Alexandru Ioana-Lăcrămioara ADMIS Candidata are obligația de a completa dosarul de concurs cu original cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
2 Goriac Laura-Maria ADMIS Candidata are obligația de a completa dosarul de concurs cu original cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
3 Istrate Loredana –Elisabeta ADMIS
4 Pricop Adriana-Loredana ADMIS
5 Vălenu Ioana-Laura RESPINS Candidata nu îndeplinește condițiile specifice de studii solicitate pentru concurs, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare ,, Științe Sociale ”, ramura de ,, Științe Economice”.

Candidata nu îndeplinește condițiile minime de vechime în muncă, respectiv 3 (trei) ani, în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concurs.

 

 

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 07.08.2017,  pentru postul vacant de economist II, poate fi contestat până în data de 17.07.2017, ora 16.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Afişat azi, în  data de 14.07.2017, la ora  16.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

 

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Elena                                                                                    -preşedinte;
  2. Popa Cătălina                                                             -membru;
  3. Lăzărescu Florin                                                                                     -membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                                                                          -secretar.