PROCES  VERBAL NR. 6050

Încheiat astăzi 27.12.2017  la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române Iaşi

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 207/08.12.2017 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Melinte Daniela-Oana                                                                       -preşedinte;
  2. Lăzărescu Florin                                                                                  -membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana                                                         -membru;
  4. Țîmpu Rosana                                                                                      -secretar,

s-a întrunit astăzi 27.12.2017 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 20.02.2018, pentru posturile  vacante de muzeograf II, cu studii superioare – 2 posturi.

La concurs s-au înscris 9 (nouă) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la  înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Observaţii
1 CANĂ DORA-ALEXANDRA ADMIS  
2 CREANGĂ ANDREEA-MIHAELA ADMIS
3 DINCĂ FLORENTINA ADMIS Va completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, până la data desfășurării primei probe a concursului.
4 LEȘU GEORGIANA-IULIANA ADMIS
5 MOLDOVANU DIANA RESPINS Nu face dovada vechimii în muncă, în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concursul de angajare.
6 PARFENE LUCIAN-CONSTANTIN RESPINS Nu face dovada absolvirii studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concursul de angajare.

Nu face dovada vechimii în muncă, în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concursul de angajare.

7 SEMENOV LAURA RESPINS Nu face dovada vechimii în muncă, în domeniul studiilor superioare solicitate pentru înscrierea la concursul de angajare.
8 TURTĂ  DRAGOȘ ADMIS
9 ȚABREA NICOLETA –DANA ADMIS

 

 

Prezentul  proces  verbal  de  selecţie  al  dosarelor  pentru  înscrierea la concursul din data de 20.02.2018,  pentru posturile  vacante de muzeograf II, cu studii superioare-2 posturi, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la data afişării.

Afişat azi, în  data de 27.12.2017, la ora 16.

 

Detaliile referitoare la verificările efectuate  se  regăsesc în anexa detaliată la prezentul proces verbal.

Drept pentru care semnăm prezentul proces-verbal.

 

Comisia de examinare:

1.Melinte Daniela-Oana                                                                            -preşedinte;

2.Lăzărescu Florin                                                                                       -membru;

3.Mocanu-Irimiță Corina-Oana                                                              -membru;

4.Țîmpu Rosana                                                                                           -secretar.