Încheiat astăzi 07.02.2018  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 211/28.12.2017 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Buzea Marcel                                                                                               -preşedinte;
  2. Artene Vasile                                                                                    -membru;
  3. Semenov Dan                                                                                                -membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                                                                               -secretar,

s-a întrunit astăzi 07.02.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 16.04.2018, pentrul postul  vacant de îngrijitor.

La concurs s-au înscris un număr de 4 (patru) candidaţi.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la  înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului
1 AILOAEI LUMINIȚA ADMIS
2 GOLDIC GABRIEL ADMIS
3 MACOVEI PETRU ADMIS
4 ROTARU ION ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 16.04.2018, pentru postul  vacant de îngrijitor, poate fi contestat până la data de 08.02.2018, ora 15.

Contestaţiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi.

Afişat azi, în  data de  08.02.2018, la ora 15.

Detaliile referitoare la verificările efectuate  se  regăsesc în anexa detaliată la prezentul

proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

Comisia de examinare:

  1. Buzea Marcel                                                            -preşedinte;
  2. Artene Vasile                                                                        -membru;
  3. Semenov Dan                                                                        -membru;
  4. Ţîmpu Rosana             -secretar.