PROCES VERBAL nr. 4700/22.11.2019

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 83/30.10.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Oana Daniela Melinte         – Președinte
  2. Georgiana-Iuliana Leșu      – Membru
  3. Corina Mocanu-Irimiță      – Membru
  4. Daniela Stefan                      – Secretar.

s-a întrunit azi 22.11.2019 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf cu studii superioare, gradul II, în data de 27.11.2019.

La concurs nu s-a înscris nici un candidat.

Afișat azi 22.11.2019, ora 16.00.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.