Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 92/01.09.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Pruteanu Elena                        – președinte
  2. Istrate Loredana-Elisabeta   – membru
  3. Aron Alina-Virginia               – membru
  4. Cristian Maria                          – secretar.

s-a întrunit azi, 23.09.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 30.09.2021.

La concurs s-a înscris un număr de 5 (cinci) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Avădănii Dorina ADMIS
2 Balbuzan Maria RESPINS Nu se incadreaza în aria curiculară de studii superioare cu diplomă de licenta solicitată pentru condiția de studii
3 Croitoru Andreea ADMIS
4 Timofte Carmen ADMIS
5 Vizitiu Mihaela ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post vacant de referent contabilitate, studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 30.09.2021, poate fi contestat până la data de 27.09.2021, ora 15.00.