Proces-verbal nr. 2956/03.06.2024

Comisia de concurs numită prin Decizia nr. 44/15.05.2024 a Managerului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, s-a întrunit azi, 03.06.2024, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul I, cu proba scrisă în data de 07.06.2024.

La concurs s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Număr dosar

Situația dosarului: ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

1

2822/28.05.2024

 

Respins

Nu face dovada vechimii minime în specialitatea studiilor superioare solicitate 6 (șase) ani;

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare, gradul I, cu proba scrisă în data de 07.06.2024, ora 11.00, poate fi contestat până în data de 04.06.2024, ora 15:00.