PROCES VERBAL nr. 2078/14.06.2019

   Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 23/27.05.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Marcel Buzea                    – Președinte
  2. Corina Mocanu-Irimiță     – Membru
  3. Corneliu Grigoriu              – Membru
  4. Maria Cristian                   – Secretar

Membrii de rezerva:

– Lesu Georgiana

– Salvan Monica Delia

s-a întrunit azi 14.06.2019 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I concursul de angajare organizat de catre Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 20.06.2019,

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, s-a înscris un număr de 1 (un) candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
Nume si prenume candidat Nota de fundamentare Copii evaluari din ultimii 3 ani Cerere de inscriere la examen Adeverinta de salariat Status dosar
1. Teodorovici Olivia-Adela da da da da ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I, din data de 20.06.2019, poate fi contestat în până la data de 18.06.2019, ora 16.00

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Afișat azi 14.06.2019, ora 16.00

Drept pentru care s-a încheiat proces verbal. 

Comisia de examinare:

  1. Marcel Buzea                    – Președinte
  2. Corina Mocanu-Irimiță     – Membru
  3. Corneliu Grigoriu              – Membru
  4. Maria Cristian                   – Secretar