Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 144/10.08.2017 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Bondor Adriana                                   -preşedinte;
  2. Terente Laura                                                                                    membru;
  3. Grigoriu Corneliu                                                            -membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                                                                       -secretar,

s-a întrunit astăzi 29.08.2017 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în gradul profesional de muzeograf IA , organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 08.09.2017.

La concurs s-au înscris un număr de 2 ( doi) candidaţi.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la

înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Observaţii
1 DRÎMBEI GEORGE-CĂTĂLIN ADMIS  
2 SPĂTARU INDIRA ADMIS  

 

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul  de promovare în gradul profesional de muzeograf IA , organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de  08.09.2017, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la data afişării

 

Procesul verbal se poate accesa aici: proces verbal selectie dosare promovare