PROCES-VERBAL nr. 4701/22.11.2019

 

Comisia de examinare, numită prin Decizia nr. 84/30.10.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Cană Dora                            – Membru
  3. Tacu Andreea                      – Membru
  4. Pruteanu Elena                   – Secretar

s-a întrunit azi, 22.11.2019, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de gestionar custode II, studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat, în data de 27.11.2019.

La concurs s-a înscris un număr de 13 (treisprezece) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Situația dosarului
1. Burca Stefan ADMIS
2. Cernescu-Stefanescu Catalin-Eduard ADMIS
3. Diaconu Mirela ADMIS
4. Dulman Vasilica ADMIS
5. Grozanu Flavia-Petronela ADMIS
6. Luta Marina-Ioana ADMIS
7. Nenerica-Neamtu Elena ADMIS
8. Olteanu Daniela ADMIS
9. Rotaru Alexandrina-Elena ADMIS
10. Sava Camelia-Violeta ADMIS
11. Sterpu Bogdan-Constantin ADMIS
12. Tarnavschi Lucian-Florin ADMIS
13. Vizitiu Mioara-Geanina ADMIS

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 27.11.2019, post vacant de gestionar custode II, studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat, poate fi contestat până la data de 25.11.2019, ora 16.00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Afișat azi, 22.11.2019, ora 16.00.