Proces-verbal încheiat astăzi 21.03.2018  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 13/16.03.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, formată din :

  1. Pruteanu iulian – preşedinte;
  2. Terente Laura – membru;
  3. Grigoriu Corneliu – membru;
  4. Ţîmpu Rosana – secretar,

s-a întrunit astăzi 21.03.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi, în vederea   analizării dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în gradul profesional de muzeograf IA , respective educator muzeal IA, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de 28.03.2018.

La concurs s-au înscris un număr de 2 ( doi) candidaţi.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la

înscrierea pentru concurs, iar situaţia verificărilor efectuate se regăseşte în tabelul următor :

 

Nr. crt. CANDIDAT Situaţia dosarului Observaţii
1 ȘTEFAN MIHAI-CĂTĂLIN ADMIS
2 TACU ANDREEA ADMIS

 

Prezentul proces verbal de selecţie al dosarelor pentru înscrierea la concursul  de promovare în gradul profesional de muzeograf IA , respective educator muzeal IA, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în data de  28.03.2018, poate fi contestat în termen de 24 de ore de la data afişării

Afişat azi, în  data de 21.03.2018, la ora 15.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

 

Comisia de examinare:

1. Pruteanu Iulian – preşedinte;

2. Terente Laura – membru;

3. Grigoriu Corneliu – membru;

4. Ţîmpu Rosana – secretar