Consiliul Judeţean Iaşi organizează, la sediul său din Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului vacant de director la Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.

Anunțul detaliat se poate consulta aici: Concurs MLR

HOTARAREA nr.103 privind organizarea concursului de proiecte de management in vederea ocuparii functiei de manager al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi  se poate consulta aici: 103

HOTARAREA nr.141 privind aprobarea duratei pentru care se va incheia contractul de management cu candidatul declarat admis la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Judetean Iaqi pentru Muzeul National al Literaturii Romfine Iasi se poate consulta aici: 141