Nr. 1776/18.05.2020

                                                                                                                                                   

  ANUNŢ

   Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, având în vedere prevederile art. 27 alin. (3)  din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată in MO nr. 396 din 15.05.2020: “ Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante“, motiv pentru care se suspendă, pe perioada stării de alertă, organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor funcții vacante, și anume:

  • două posturi de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale,
  • un post de gestionar custode, treapta II, studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat,
  • două posturi de muzeograf, gradul II, studii superioare,
  • un post de educator muzeal, gradul II, studii superioare.