Nr. 3101/07.06.2024                                                                                                                                                            

Prin prezenta, vă comunicam că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de muzeograf, studii superioare, gradul I, probă scrisă, în data 26.06.2024, ora 11:00.

I. Condiții de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional deţinut.

II. Bibliografia şi, după caz, tematica:

Bibliografia:

 1. Legea nr. 311 din 3 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată și actualizată);
 2. Hotărârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 3. Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004.

Tematică: Patrimoniul muzeal, expoziții.

 III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de muzeograf, studii superioare, gradul I;
 2. Adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 3. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

IV. Modalitatea de desfășurare a examenului:

 1. Data publicării anunțului pe intranet-ul și la afișierul instituției: 11.06.2024;
 2. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 17.06.2024, ora 15:00, la Biroul Resurse Umane;
 3. Data selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare: 18.06.2024;
 4. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 19.06.2024, ora 15:00, pe intranet-ul și la afișierul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
 5. Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției de dosare: 20.06.2024;
 6. Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția de dosare: 21.06.2024, ora 15.00, pe intranet-ul și la afișierul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
 7. Proba scrisă a examenul de promovare se va susține în data de 26.06.2024, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
 8. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 27.06.2024, ora 15:00, pe intranet-ul și la afișierul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
 9. Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare: 28.06.2024, ora 15.00;
 10. Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba scrisă a examenului de promovare 01.07.2024, ora 11.00, pe intranet-ul și la afișierul Muzeului Național al Literaturii Române Iași;
 11. Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, gradul I, se afișează în data de 02.07.2024, ora 15:00, pe intranet-ul și la afișierul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, muzeograf, studii superioare, gradul I se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași (municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, județul Iași), la tel. 0745.631.387, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiiasi.ro.