Nr.27/04.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prin prezanta, vă comunicam că Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de referent marketing, studii superioare, gradul I, probă scrisă, în data 19.01.2022, ora 11:00.

      I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate,
 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, referent marketing, studii superioare, gradul II.  

      II. Bibliografia şi, după caz tematica:

          Bibliografia:

 1. Legea nr. 311 din 03 iulie 2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, actualizată;
 2. Legea nr. 8 din 24 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată;
 3. Marketingul muzeal pentru nonmarketeri – autor Alexandra Zbuchea, Editura Tritonic, 2014.  

      III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic trebuie să cuprindă următoarele elemente:
   1. descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
   2. nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
   3. aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
   4. conduita candidatului în timpul serviciului;
   5. propunerea de promovare;
   6. bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
   7. propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 3. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de referent marketing, studii superioare, gradul I.
 4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care sa rezulte ca salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, referent marketing, studii superioare, gradul II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

      IV. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 11.01.2022, ora 14:00 la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 12.01.2022.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 13.01.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași
 4. Proba scrisă a examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent marketing, studii superioare, gradul I, se va susține în data de 19.01.2022, ora 11:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa  în data de 20.01.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a examenului de promovare în grad profesional va afisa rezultatele finale in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunerii a contestatiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent marketing, studii superioare, gradul I, se vor afișa în data de 27.01.2022, ora 14:00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, referent marketing, studii superioare, gradul I se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, V. Alecsandri, nr. 6, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.