PROCES VERBAL nr. 329/23.01.2020

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 7/17.01.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Lăzărescu Florin           – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Grigoriu Corneliu – Membru
  4. Cristian Maria – Secretar

s-a întrunit azi 23.01.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, examen organizat de catre Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 03.02.2020.

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, s-a înscris un candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
Nume si prenume candidat Nota de fundamentare Copii evaluari din ultimii 3 ani Cerere de inscriere la examen Adeverinta de salariat Status dosar
1 Drugescu Roxana-Maria DA DA DA DA ADMIS

 

Prezentul proces-verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, poate fi contestat până la data de 28.01.2020, ora 14:00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat proces verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 27.01.2020, ora 14:00, la sediul instituției.

Comisia de examinare:

 

  1. Lăzărescu Florin   – Președinte
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – Membru
  3. Grigoriu Corneliu   – Membru
  4. Cristian Maria   – Secretar