Nr. 239/17.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ANUNŢ

              Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de tehnoredactor cu studii superioare, grad I, cu proba scrisă în data 03.02.2020.

       I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,
 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, tehnoredactor studii superioare, grad II.

      II. Bibliografia şi tematica:

 1. Legea 311/2003, a muzeelor şi a colecţiilor publice;
 2. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 3. „Cum să scriem o carte. Tehnoredactarea”, de Radu Zlatian (Editura Alma Craiova, 2017);

      III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;

b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;

d) conduita candidatului în timpul serviciului;

e) propunerea de promovare;

f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;

g) propuneri privind componența comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

3. Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de tehnoredactor studii superioare, grad I.

4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani, tehnoredactor, studii superioare, grad II, și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

IV. Modalitatea de desfășurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 22.01.2020, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 23.01.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 27.01.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 4. Proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, tehnoredactor studii superioare, grad I, se va susține în data de 03.02.2020, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia, în data de 05.02.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a examenului de promovare în grad profesional va afișa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, tehnoredactor, studii superioare, grad I, se vor afișa în data de 10.02.2020, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, tehnoredactor studii superioare, grad I, se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr.4, Județul Iași sau la tel. 0745 631 387, tel. 0232/410.340 int. 109, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.