PROCES VERBAL nr. 294/21.01.2020

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 2/15.01.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Melinte Oana-Daniela – Președinte
  2. Tacu Andreea              – Membru
  3. Grigoriu Corneliu – Membru
  4. Cristian Maria – Secretar

s-a întrunit azi 21.01.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, examen organizat de către Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 30.01.2020.

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, s-au înscris un număr de 3 (trei) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
Nume și prenume candidat Notă de fundamentare Copii evaluări din ultimii 3 ani Cerere de înscriere la examen Adeverință de salariat Status dosar
1 Agrigoroaiei Lăcrămioara DA DA DA DA ADMIS
2 Leonte Diana-Lona DA DA DA DA ADMIS
3 Panțiru Beatrice-Iuliana DA DA DA DA ADMIS

 

Prezentul proces-verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru cele trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, poate fi contestat până la data de 23.01.2020, ora 14:00.

Contestațiile se depun la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 22.01.2020, ora 16:00, la sediul instituției.

Comisia de examinare:

 

  1. Melinte Oana-Daniela – Președinte
  2. Tacu Andreea              – Membru
  3. Grigoriu Corneliu – Membru
  4. Cristian Maria – Secretar