Nr. 6011/03.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prin prezenta, vă comunicăm că Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția contractuală de gestionar custode, studii medii, treaptă profesională I, probă scrisă, în data de 22.12.2021, ora 11:00.

         I. Condiții de participare:

 1. a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate,
 2. nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție, gestionar custode, studii medii, treapta I.

        II. Bibliografia şi, după caz, tematica:

          Bibliografia/tematica:

 1. Legea nr. 311 din 03 iulie 2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, actualizată;
 2. Hotărârea nr. 1.546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

        III. Actele necesare pentru înscriere:

 1. Nota de fundamentare întocmită de şeful ierarhic trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  1. descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
  2. nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
  3. aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
  4. conduita candidatului în timpul serviciului;
  5. propunerea de promovare;
  6. bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
  7. propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
 2. Copii dupa fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
 3.  Cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de gestionar  custode, studii medii, treapta profesională I.
 4. Adeverința eliberată de către Biroul Resurse-Umane, din care să rezulte că salariatul a ocupat aceeași funcție în ultimii 3 ani,  gestionar custode, studii medii, treapta profesională II și nu a fost promovat în grad profesional imediat superior în ultimii 3 ani.

        IV. Modalitatea de desfăsurare a examenului

 1. Dosarele pentru înscrierea la examenul de promovare se vor depune până la data de 14.12.2021, ora 14:00, la Biroul Resurse-Umane.
 2. Selecția dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va face în data de 15.12.2021.
 3. Rezultatul selecției dosarelor pentru înscrierea la examenul de promovare se va afișa în data de 16.12.2021, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași
 4. Proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta profesională I, se va susține în data de 22.12.2021, ora 11:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași.
 5. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 23.12.2021, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
 6. Contestațiile la proba scrisă a examenului de promovare se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 7. Comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad profesional va afisa rezultatele finale în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.
 8. Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta profesională I, se vor afișa în data de 29.12.2021, ora 14:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași. 

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, gestionar custode, studii medii, treapta profesională I, se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași, la tel. 0745 631 387, sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.