Anunț de amânare a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I.

Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor, nr. 4,

Tel.: 0232.410340; fax: 0232.213210; e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com; web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro, anunță prin prezenta că, din motive obiective, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția contractuală referent IT – administrator rețea de calculatoare, studii superioare, grad I,programat inițial pentru data de 09.05.2019, ora 10.00, va fi reprogramat la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Director

Lucian Teodorovici

                                                                                                               Întocmit,

 Cristian Maria