Muzeul  Național al Literaturii Române Iasi , str. V. Pogor, nr.4  anunță public organizarea concursului de ocupare a unui post  vacant de consilier grad I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

                Condiții  specifice  de înscriere la concurs :

            – absolvent de studii superioare de lungă durată cu licență absolvite (cu diploma), respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale, ramura de științe economice, domeniile de ierarhizare: contabilitate, finanțe, management, administrarea afacerilor, cibernetica statistica și informatică economică;

            – condiții de vechime minimă în muncă specialitatea studiilor superioare solicitate pentru concurs de 5 (cinci) ani, din care 3 (trei) în domeniul  gestionării resurselor umane și/sau salarizării;

            Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul instituției din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr. 4, jud. Iași ,  până la data de 26.09.2018,  ora 16.

            Proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de consilier grad I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare se va susține în data de 23.10.2018, ora 10, la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române Iași din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr.4.

            Informații  suplimentare se pot obține la sediul instituției din mun. Iași, str. Vasile Pogor, Nr.4,  telefonic la Compartimentul de Resurse Umane  la tel. 0232/410.340 int. 110 sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiiasi.ro.