Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 03.02.2020

Nr. 497/05 [...]

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția de execuție tehnoredactor, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 03.02.20202020-02-05T13:37:29+02:00

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spatii verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020

PROCES VER [...]

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spatii verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.20202020-02-04T15:54:34+02:00

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020

PROCES VER [...]

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.20202020-02-04T15:51:15+02:00

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.2020

PROCES VER [...]

Rezultatul dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.20202020-02-04T15:49:40+02:00

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 30.01.2020

Nr. 446/03 [...]

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru trei funcții contractuale de execuție muzeograf, studii superioare, grad I, examen organizat în data de 30.01.20202020-02-03T14:00:21+02:00