Autor: Cristian Maria

Situația rezultatelor finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat începând cu data de 05.08.2019

Situația rezultatelor finale obținute la concursul pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat începând cu data de 05.08.2019

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor...

Situația rezultatelor finale obținute la proba de interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat în data de 14.08.2019

Situația rezultatelor finale obținute la proba de interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat în data de 14.08.2019

Nume și prenume candidat Punctaj final probă de interviu Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba de interviu ABABEI SORIN-CONSTANTIN 94,66 ADMIS Rezultatele au fost afisate astăzi 19.08.2019, ora 16.00. Eventualele...

Situația rezultatelor finale obținute la proba practică a concursului pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat în data de 09.08.2019

Situația rezultatelor finale obținute la proba practică a concursului pentru ocuparea unui post vacant de sofer grad I, organizat în data de 09.08.2019

Nume și prenume candidat Punctaj final probă practică Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba practică ABABEI SORIN-CONSTANTIN 95 ADMIS Rezultatele au fost afisate astăzi 12.08.2019, ora 16.00. Eventualele contestații la...

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de șofer grad I, organizat în data de 05.08.2019

Situația rezultatelor finale obținute la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post vacant de șofer grad I, organizat în data de 05.08.2019

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al concursului pt postul de șofer la proba scrisă ALDEA TOMITA-MUGUREL ABSENT RESPINS ABABEI SORIN-CONSTANTIN 92 ADMIS Rezultatele au fost afisate astăzi 06.08.2019, ora...

Proces verbal de selecție al dosarelor depuse pentru ocuparea unui post vacant de sofer I, studii medii

Proces verbal de selecție al dosarelor depuse pentru ocuparea unui post vacant de sofer I, studii medii

PROCES VERBAL nr. 2743/25.07.2019    Comisia de examinare numită prin Decizia nr.43/05.07.2019 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:      1. Buzea Marcel                                                                                      – președinte,      2. Artene Vasile                                                                                   –...