Nr. 3514/15.07.2022

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultatul final al examenului
Chelariu Cristinel-Constantin 96 ADMIS

 

Afișarea se va face la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, și pe site-ul oficial al instituției.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.