MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAŞI

Nr. 5179 /20.11.2018

Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de muzeograf  IA cu studii superioare organizat în data de 19.11.2018

Nr. Crt. Nume dosar candidat   Punctaj final   Rezultat  obţinut la proba scrisă
1 4064/13.09.2018 74,00 ADMIS

            Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba practică).

            Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 20.11.2018,  la ora  12.00.

            Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  21.11.2018,  ora 16.00, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr. 4.

            Proba de interviu a acestui concurs se va susţine în data de 22.11.2018, la ora 12,00  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr. 4.

            La proba de interviu  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

            Comisia de examinare:

            1. Melinte Oana Daniela                                                       –  președinte;

            2. Pruteanu Iulian                                                                  – membru;

            3. Mocanu-Irimiță Corina                                                     – membru;

            4. Pruteanu Elena                                                                   – secretar.