Situaţia rezultatelor finale obţinute la concursul de recrutare din data de 24.09.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție de operator date I, cu studii medii organizat în data de 24 septembrie 2018

                    Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286 din 23 nartie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale  imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. Crt. Nume candidat Punctaj final obținut  la proba scrisă Punctaj final acordat la proba practică Punctaj final acordat la proba de interviu Punctaj final al concursului Rezultat  final al concursului
1 3172 RETRAS RETRAS RETRAS RETRAS RETRAS
2 3767 RESPINS RESPINS RESPINS RESPINS RESPINS
3 3774 92 100 97,33 96,44 ADMIS

În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin.2 din Hotărârea nr.286 din 23 nartie 2011 pentru    aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații  declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcțiilor contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarant „ADMIS” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

                        Rezultatele finale ale concursului au fost afișate azi, în data de 05.10.2018, ora 16,00.

                        Comisia de examinare:

                        1. Pruteanu Elena                                                    – președinte;

                        2. Popa Daniela-Cătălina                                        – membru;

                        3. Teodorovici Olivia-Adela                                   – membru;

                        4. Semenov Dan                                                     – secretar.