Nr. 6462/22.12.2021

Nume și prenume candidat Punctaj final probă scrisă Rezultat final al examenului
Acostăchioaie Irina 100 Admis

 

Rezultatele vor fi fost afișate în data de 23.12.2021, ora 14.00.

Eventualele contestații la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru pentru funcția de execuție gestionar-custode, studii medii, grad I, se pot depune la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din Municipiul Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, Județul Iași, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișarii rezultatelor.

Comisia de examinare:

  1. Lăcrămioara Agrigoroaiei – președinte
  2. Indira Spătaru – membru
  3. Corneliu Grigoriu– membru
  4. Maria Cristian – secretar