Nr. 359/28.01.2021

Având în vedere contestațiile înregistrate la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 325/27.01.2021, aparținându-i dlui Cucuteanu Radu, și cea cu nr. 326/27.01.2021 a dlui Suharoschi Dan-Alexandru, prin care se contestă modul de organizare a concursului pentru posturile vacante de muzeograf, grad II, cu proba scrisă desfășurată în data de 27.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 37 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizia nr. 138/24.12.2020 a directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași comunică următorul rezultat:

 Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Rezultatul final al contestației
ADMIS/RESPINS

1.

Cucuteanu Radu

ADMIS

2.

Suharoschi Dan-Alexandru

ADMIS

Comisia de soluționare a contestațiilor, în urma reevaluării organizării concursului, a constatat existența unui viciu de procedură ce nu poate fi înlăturat.

Conform deciziei nr. 10/28.01.2021, concursul organizat pentru ocuparea a două funcții de muzeograf, grad profesional S II, organizat începând cu data de 19.01.2021, se anulează.

Prin aceeași decizie, se dispune reluarea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea a două funcții de muzeograf, grad profesional SII.

Afișată astăzi, 28.01.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

  1. Tacu Andreea – președinte;
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – membru;
  3. Agrigoroaiei Lăcrămioara – membru;
  4. Cristian Maria – secretar.