PROCES VERBAL nr. 658/19.02.2021

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 11/01.02.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Melinte Daniela-Oana – Președinte;
  2. Terente Laura – Membru;
  3. Mocanu-Irimiță Corina-Oana – Membru.

Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi, 19.02.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr. 4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf cu studii superioare, gradul II, cu proba scrisă în data de 26.02.2021.

La concurs s-au înscris un număr de 35 (treizeci și cinci) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume

Situația dosarului: ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii

1 Antochi Ioan

ADMIS

2 Bargan Olimpia-Gabriela

ADMIS

3 Bengoi Alina-Mariana

ADMIS

4 Boureanu Ioana-Mădălina

ADMIS

5 Buciuleac Florin

ADMIS

6 Ciocălău Maricica

ADMIS

7 Ciupercă Sabina

ADMIS

8 Coșnete Bianca Elena

ADMIS

9 Cotruță Ciprian-Florin

ADMIS

10 Cucuteanu Radu

ADMIS

11 Felea Irina-Alexandra

ADMIS

12 Florea Nucu-Loredan

ADMIS

13 Grigorescu Lucian

ADMIS

14 Honcu Ana

ADMIS

15 Ifrim Maricica

ADMIS

16 Leahu Andreea-Roxana

ADMIS

17 Maftei Sinziana

ADMIS

18 Masloschi Ionela-Carmen

ADMIS

19 Mazilu Oana-Liliana

ADMIS

20 Moldovanu Diana

ADMIS

21 Murdzek Lucia-Maria

ADMIS

22 Paraschiv Ioan-Flavius

ADMIS

23 Șalgău Geta-Cristiana

ADMIS

24 Șandru Ioan Adrian

ADMIS

25 Sava Camelia-Violeta

ADMIS

26 Săvoaia Dan-Alexandru

ADMIS

27 Sîrghea Corneliu-Robert

ADMIS

28 Solodchi Mihail

ADMIS

29 Sosoi Mirela-Maria

ADMIS

30 Suharoschi Dan-Alexandru

ADMIS

31 Țâmpău Anca-Petruța

ADMIS

32 Teodorescu Mihaela-Valentina

ADMIS

33 Tigăeru-Harabagiu Oana

ADMIS

34 Uretu Andreea

ADMIS

35 Vatamaniuc Daniel

ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de muzeograf II, studii superioare, cu proba scrisă în data de 26.02.2021, poate fi contestat până la data de 23.02.2021, ora 15.00.