Nr. 716/25.02.2020

 Rezultatul probei practice

 a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor  literare, funcție de execuție, personal contractual, desfășurat în data de 24.02.2020, ora 10:00

Nume și prenume candidat Punctaj probă practică Rezultat proba practică
Lupascu Constantin 95,66 ADMIS
Enache Valentin-Cristian 53,33 ADMIS
Plugariu Mihai 53,33 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 25.02.2020, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.
  • Proba de interviu va avea loc în data de 28.02.2020, ora 10:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor, nr.4.

 

Comisia de examinare:

 

  1. Buzea Marcel                  – Președinte
  2. Artene Vasile                  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria                – Secretar