PROCES VERBAL nr. 445/03.02.2020

 Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 3/16.01.2020 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Leșu Georgiana-Iuliana – Președinte
  2. Pruteanu Elena  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.

s-a întrunit azi, 03.02.2020, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Pogor nr.4, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020.

La concurs s-a înscris un număr de 1 (un) candidat.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Nume si prenume candidat Situația dosarului
1. Pruteanu Iulian ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 14.02.2020, pentru un post vacant de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, poate fi contestat până la data de 05.02.2020, ora 16.00.

Prezentul proces-verbal va fi afișat în data de 04.02.2020, ora 16.00.

Comisia de examinare:

  1. Leșu Georgiana-Iuliana – Președinte
  2. Pruteanu Elena  –  Membru;
  3. Melinte Oana-Daniela  – Membru;
  4. Cristian Maria – Secretar.