Nr. 1672 / 14.04.2022

Nr. crt. Nume, prenume candidat Punctaj probă scrisă Rezultat probă scrisă: admis/respins
1 Vrabie Diana 79,00 ADMIS
2 Uretu Andreea 71,00 ADMIS
3 Drugescu Roxana-Maria 35,66 RESPINS
4 Zaițev Eugenia 27,16 RESPINS
5 Moraru Cezara-Cristina 16,33 RESPINS
6 Lungu Anca 14,83 RESPINS
7 Coșeri Andreea ABSENT
8 Murdzek Lucia-Maria ABSENT
9 Zaharia Iulia ABSENT

 

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) lit. a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 15.04.2022, ora 15.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6.
  • Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă se va susține în data de 20.04.2022, începând cu ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 (Casa Muzeelor), în sala de conferințe de la parter.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Cană Dora-Alexandra – membru;
  3. Leonte Diana-Lona – membru;

Cristian Maria – secretar.