Nr. 4449/04.10.2021

 

Nume și prenume candidat Punctaj probă de interviu Rezultat probei de interviu ADMIS/RESPINS
Borș Elena 90,00 ADMIS
Doroftei Alexandra-Georgiana 53,33 ADMIS
  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(3) lit.a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 05.10.2021, ora 15.00 , pe site-ul și la sediul Muzeului Național al Literaturii Române, Str. V. Alecsandri, nr. 6.

 

Comisia de examinare:

  1. Gheorghiță Amelia-Iuliana – președinte
  2. Aron Alina-Virginia              – membru
  3. Buzea Anca Maria                 – membru

Cristian Maria                        – secretar