Nr. 468/05.02.2021

Rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de educator muzeal, grad II, funcții contractuale de execuție

 

Nume și prenume candidat

Punctaj probă de interviu

Rezultat probă de interviu ADMIS/RESPINS

Leontioaia Ioana

89,16 ADMIS
Murdzek Lucia-Maria 80,33

ADMIS

Ștefan Iunia-Maria

79,66 ADMIS
Țigăeru-Harabagiu Oana 69,33

ADMIS

Duran Gabriela

64,66 ADMIS
Burduja Vasilica 59,00

ADMIS

  • În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu.
  • În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (3) lit. a din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizată), sunt declaraţi admişi la proba de interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
  • Afișat astăzi, 05.02.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Pogor nr. 4.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Leșu Georgiana-Iuliana – membru;
  3. Cană Dora-Alexandra – membru;
  4. Cristian Maria – secretar