Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj probă scrisă

Punctaj probă interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

Vrabie Diana

79,00

87,33 83,17

ADMIS

2.

Uretu Andreea

71,00

76,00 73,50

RESPINS

3.

Drugescu Roxana-Maria

35,66

RESPINS

4.

Zaițev Eugenia

27,16

RESPINS

5.

Moraru Cezara-Cristina

16,33

RESPINS

6.

Lungu Anca

14,83

RESPINS

7.

Coșeri Andreea

ABSENT

RESPINS

8.

Murdzek Lucia-Maria

ABSENT

RESPINS

9.

Zaharia Iulia

ABSENT

RESPINS

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf gradul II, studii superioare va afișat în data de 28.04.2022, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Pruteanu Iulian – președinte;
  2. Cană Dora-Alexandra – membru;
  3. Leonte Diana-Lona – membru;

Cristian Maria – secretar.