Nr. 2458/18.06.2021

 

Rezultatele finale

ale concursului organizat pentru ocuparea

 a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final
1 Uretu Andreea 93,20 99,33 96,26 ADMIS
2 Nenerică-Neamțu Elena 87,33 88,33 87,83 ADMIS
3 Popa Mihaela-Cristina 95,43 77,66 86,54 RESPINS
4 Șohan Constantin-Ciprian 86,87 74,33 80,60 RESPINS
5 Chirilă Cristina Doina 92,33 58,33 75,33 RESPINS
6 Ignăteanu Cerasela 91,43 57,33 74,38 RESPINS
7 Cucoș Elena 59,17 84,33 71,75 RESPINS
8 Olaru Maria-Cornelia 61,77 68,66 65,21 RESPINS
9 Popovici Vasilica-Olga 52,40 54,33 53,36 RESPINS
10 Lungu Andreea 98,17 ABSENT RESPINS
11 Antonia Costache 79,00 ABSENT RESPINS
12 Ene Andreea 74,60 ABSENT RESPINS
13 Radu Ramona-Mihaela 42.00 RESPINS
14 Apopei Răducu 37.83 RESPINS
15 Marciuc Petru 37.33 RESPINS
16 Burduhosu Cristina 36.83 RESPINS
17 Moșneguțu Dorina-Teodora 26.00 RESPINS
18 Hodea Alexandra 7.17 RESPINS
19 Butnariu Constantin ABSENT RESPINS
20 Căpraru Ana ABSENT RESPINS
21 Corduneanu Gabriel ABSENT RESPINS
22 Costea Teodor ABSENT RESPINS
23 Macovei Petru ABSENT RESPINS
24 Popescu Sebastian-George ABSENT RESPINS
25 Radu Mihai ABSENT RESPINS
26 Simion Mirela ABSENT RESPINS

 

În conformitate cu prevederilor art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de supraveghetor muzeu, studii medii sau gimnaziale vof fi afișate în data de 22.06.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

 

 

Comisia de examinare:

  1. Tacu Andreea – Președinte
  2. Leonte Diana-Lona – Membru;
  3. Acostăchioaie Irina – Membru
  4. Cristian Maria  – Secretar