Nr. 3052/21.07.2021

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea

 a cinci posturi vacante de gestionar-custode, treapta profesională M II 

 

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat

final

1 Frunză Magdalena-Ioana 97.17 95.00 96.08 ADMIS
2 Ene Andreea 80.83 88.89 84.86 ADMIS
3 Hatmanu Cristian 54.33 100.00 77.17 ADMIS
4 Olaru Maria-Cornelia 75.00 71.22 73.11 ADMIS
5 Cucoș Elena 50.00 86.67 68.33 ADMIS
6 Grozavu Flavia-Petronela 78.17 58.44 68.31 RESPINS
7 Ignăteanu Cerasela 73.00 56.22 64.61 RESPINS
8 Lupu Rareș-Gabriel 70.50 54.67 62.58 RESPINS
9 Chirilă Cristina Doina 56.00 50.10 53.05 RESPINS
10 Duran Gabriela 65.00 ABSENT RESPINS
11 Dominte Mariana-Irinel 46.33 RESPINS
12 Dorin Radu-Ștefăniță 43.33 RESPINS
13 Elefteriu Carmen-Laura 43.33 RESPINS
14 Arnăutu Roxana 41.33 RESPINS
15 Popovici Vasilica-Olga 30.33 RESPINS
16 Pintilie Liliana 24.33 RESPINS
17 Becherescu Nicu-Eugen 19.67 RESPINS
18 Borș Luminița-Lucreția 13.50 RESPINS
19 Popescu Sebastian-George 11.67 RESPINS
20 Feleșteanu Mirela-Geanina ABSENT RESPINS
21 Grigoraș Florentina ABSENT RESPINS
22 Popa Laurențiu ABSENT RESPINS
23 Secară Sabin-Constantin ABSENT RESPINS

 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.1 și alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data afișării, pentru funcțiile contractuale de execuție.

Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși douăzeci de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Afișat astăzi, 21.07.2021, ora 15:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6 și pe site-ul instituției.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;
  3. Pavel Simona-Elena – Membru;

Cristian Maria – Secretar.