Situaţia rezultatelor obţinute la proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor

Data de organizare a probei scrise 25.06.2018

 

Nr. Crt. Număr dosar concurs Punctaj

final obţinut la proba scrisă

Rezultat  obţinut la proba scrisă
1. 2761/14.06.2018 47,67 Respins
2 2724/12.06.2018 67,33 Admis

 

 

                Observaţie:  numai candidaţii care obţin minimum 50 de puncte sunt declaraţi admişi în vederea susţinerii probei următoare (în acest caz fiind vorba despre proba practică).

                Rezultatele au fost afişate astăzi, în data de 26.06.2018  la ora  15,30.

                Eventualele contestaţii se pot depune de la momentul afişării rezultatelor până  în data de  27.06.2018,  ora 15,30, la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                Proba practică a acestui concurs se va susţine în data de 28.06.2018, la ora 9,  la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi din mun. Iaşi, str. Vasile Pogor, nr.4.

                La proba practică  pot participa numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

 

                Comisia de examinare :

  1. Buzea Marcel                                                                                                                   -Preşedinte ;
  2. Melinte Daniela-Oana                                                                                                     –Membru;
  3. Artene Vasile                                                                                                                    –Membru;
  4. Ţîmpu Rosana                                                                                                               –Secretar.