Rezultatul soluționării contestației la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor muzeu

 

         Având în vedere contestația înregistrată la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, cu nr. 637/23.02.2018, prin care d-l Oniciuc Costel contestă rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de supraveghetor muzeu, interviu organizat în data de 21.02.2018, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Hotărârea  nr. 286 din 23 martie 2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Decizia nr. 208/08.12.2017, comunică următorul rezultat:

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Funcția solicitată Punctaj interviu –comisia de concurs Rezultatul soluționării contestației
1 ONICIUC COSTEL Supraveghetor muzeu 78,67 Se respinge contestația

 

 

Afișată astăzi, 23.02.2018, ora 16:00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași și pe site-ul instituției.

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

 

  1. Buzea Anca-Maria-Președinte;
  2. Mocanu-Irimiță Corina-Oana-Membru;
  3. Panțiru Beatrice-Iuliana-Membru;
  4. Țîmpu Rosana –Secretar.