PROCES VERBAL nr. 4102/14.09.2018

   Comisia de examinare numită prin Decizia nr.87/14.09.2018 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

    1. Melinte Oana Daniela                                                       – președinte,

    2. Pruteanu Iulian                                                                   – membru,

    3. Mocanu Ioniță Corina                                                        – membru,

    4. Pruteanu Elena                                                                   – secretar,

s-a întrunit azi 14.09.2018 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul de angajare organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași în data de 19.11.2018, pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare. La concurs s-a înscris un singur candidat.

            La concurs s-au înscris un număr de 1 (unu) candidați.

            Membrii comisie de examinare au procedat la  verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Număr dosar concurs Situația dosarului
1. 4064/13.09.2018 ADMIS

             Prezentul proces verbal de selecție al dosarelor pentru înscrierea la concursul din data de 19.11.2018, pentru postul vacant de muzeograf IA cu studii superioare, poate fi contestat în până la data de 17.09.2018, ora 15.

            Contestațiile se depun la secretariatul Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

            Afișat azi 14.09.2018, ora 16.

            Detaliile referitoare la verificările efectuate se regăsesc în anexa detaliată la prezentul proces verbal.    

            Drept pentru care s-a în cheiat proces verbal.

            Comisia de examinare:

    1. Melinte Oana Daniela                                                        – președinte,

    2. Pruteanu Iulian                                                                   – membru,

    3. Mocanu Ioniță Corina                                                        – membru,

    4. Pruteanu Elena                                                                   – secretar,